Aleksandar Stojaković

Student Filološkog fakulteta na smeru za Opštu književnost i toeriju književnosti. Pored pisanja proznih dela, bavi se filmom i fotografijom. Piše filmske recenzije i snima kratke filmove. Jedan je od osnivača umetničke grupe ArtEQ. Član nevladine organizacije Centar za kvir studije i član redakcije časopisa za kvir kulturu i teoriju QT. Administrator i urednik sajta CKS - www.cks.org.rs
Kontakt mejl: aleksandar.skywalker@gmail.com