David Virgili

Professor de matemàtiques a l'Ateneu Instructiu.

També sóc coordinador del projecte europeu de recerca "INFTY: New Frontiers of Infinity", i he estudiat alguna cosa de matemàtiques, filosofia i teoria de conjunts.

-------------------------------
Math teacher at Ateneu Instructiu.

I am also the coordinator of the European Research Programme "INFTY: New Frontiers of Infinity", and I have studied a few things about mathematics, philosophy and set theory.