Erik van Luxzenburg

Wie is Erik van Luxzenburg? Kort samengevat:

  • Partner van de liefste Pauline en eigenaar van Sophie, onze kat
  • Een echte ADHD & ENFP persoontje
  • Een 1eHulpverlener & kaderinstructeur 1eHulp / Instructeur Eerste Hulp  bij het Rode Kruis Apeldoorn
  • Lid van de SIGMA (snel inzetbare groep voor medische assistentie) bij de VRU (veiligheidsregio Utrecht)
  • Lean Management / IT expert Achmea IT in Apeldoorn

Who is Erik van Luxzenburg? A Short summary:

  • Partner of the sweetest Pauline and owner of Sophie our cat
  • A real ADHD & ENFP person
  • First Aider & First Aid Instructor at the Netherlands Red Cross in Apeldoorn
  • Volunteer at the SIGMA (Rapid Deployable Group for Medical Assistance) at the VRU (Safety Region Utrecht)
  • Lean Management / IT expert Achmea IT in Apeldoorn