Evren Elif Akçakaya

Digital Marketing Specialist & Blogger

Pek konuşkan, Nev-i sahsına münhâsır bir ''Fikir insanı''