José Antonio Fraga

Nacín, modestia fóra, nun lugar

onde o mundo se chama Celanova