Jeanette Fors-Andrée

Jag är kriskonsult och krishanterare och har sedan 2004 arbetat med kriser i olika roller: som PR- och kriskonsult på global PR-byrå, som krishanterare i livsmedelsbranschen i egenskap av chef för krishantering och kriskommunikation på Livsmedelsföretagen, och som egen konsult. Jag har också i sju år studerat krishantering och kriskommunikation i svenskt näringsliv på akademisk nivå som forskare vid Uppsala universitet. Föreläser, skriver böcker och citeras i media som krisexpert. www.jeanettefors.se