Jeanette Fors-Andrée

Jag är krishanterare och medietränare. Jag har arbetat med förtroendekriser sedan 2004 med erfarenhet som PR- och kriskonsult på global PR-byrå och som krishanterare för företag i livsmedelsbranschen i egenskap av chef för kris- och mediehantering på bransch- och arbetsgivarorganisationen Livsmedelsföretagen. Jag har också i sju år studerat krishantering och kriskommunikation i svenskt näringsliv på akademisk nivå som forskare vid Uppsala universitet. Föreläser, skriver böcker och intervjuas ofta i media som krisexpert. Just nu anställd på Livsmedelsföretagen och tar även uppdrag som fristående konsult. www.jeanettefors.se