Kent Lundgren

Kalmarit som sedan 2010 återigen bor i Lund. Far till Erik (05) och Elin (08). Livsfilosof, civ ing/ek och professionell coach som gillar att inspirera till utveckling av såväl människor som system. Arbetat som business controller sedan 2001 både inom privat, kommunal och statlig sektor. Tekn lic (1998) inom miljöekonomi och stort intresse för miljöanpassning av såväl system som produkter. Arbetar med såväl ekonomiska som icke-ekonomiska aspekter i en organisation för att uveckla verksamheten. Praktiserat och vikarierat som lärare sista tiden. Erfarenheter av att att motivera gy elever tar jag nu med mig.