Rob Koster

Onderhandelaar bij de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD) en voor de Federatie van Beroepsorganisaties in de Zorg (FBZ) met als specifiek aandachtsgebied het behartigen van de sociaal- economische belangen van AIOS, Apothekers-, Huisartsen- en Medisch Specialisten in dienstverband, en als zodanig betrokken bij Cao Apothekers, AMS Ziekenhuizen, Cao’s SBOH, Cao GGZ, AMS GGZ, Cao UMC, Cao Hidha en (Pensioen) Fondsen. ...en een enthousiast gebruiker van Evernote, Feedly, Pocket, pple & Spotify ♪ ♬ ♪ ♫