Rob Koster

_________________________________________________________________

» Creatieve en ervaren vertegenwoordiger in de sociaal-economische polder.

» Actief op het snijvlak van arbeidsverhoudingen en sociale innovatie.

» Werkzaam bij Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband.

_______________________________________________________________________________

● Onderhandelaar bij arbeidsvoorwaarden-, sociaal plan- en veranderingstrajecten.
● Adviseur voor kader en medezeggenschappers bij organisatievraagstukken.
● Projectleider sociale innovatie en adviseur bij sociaal slimmer samenwerken.
● Belangenbehartiger voor werknemers en leden van beroeps- en vakorganisaties.
● Coach & Trainer voor (verenigings-)kader bij ontwikkeling en vernieuwing.