Denisa Arslanianová

marketing Intern in Prague, Czech Republic

Denisa Arslanianová

marketing Intern in Prague, Czech Republic

Ráda se učím novým věcem, poznávám nové lidi a navazuji s nimi dlouhodobé vztahy. Obklopuji se inspirujícími lidmi, od kterých se mám vždy co učit a díky kterým se stále zdokonaluji. Nechybí mi vnitřní motivace a odhodlání v životě dokázat velké věci. Jsem komunikativní, kreativní, inspirující, odpovědnou a přemýšlivou osobou. Zvládám pracovat ve stresových situacích a mám ráda, když jsou za mou prací vidět výsledky. Upřednostňuji kreativní práci, kde je čemu novému se učit, zdokonalovat se a vytvářet tak viditelnou přidanou hodnotu. Ráda cestuji, čtu, poslouchám hudbu a zpívám ;) Mým hlavním cílem je dokázat v životě cokoliv si řeknu.

Learning new things, creating, inovating, dealing with people and being proactive is my everyday life. I surround myself with people that inspire me and I build long-time relationships with them. I do not miss inner motivation and commitment in life to do great things. But I always listen to my instincts and heart. I am communicative, creative, inspiring, responsible and thoughtful person. Hanging on to work in stressful situations and I like to see the results of my work. I prefer creative work, to innovate and create added value visible. I like traveling, reading, listening to music and singing :) My main goal in life is to reach whatever I put my mind on!

  • Work
    • Nestlé