Make a name for yourself, like Denisa.

You’re 7 minutes away from a page that shows who you are and what you do.

Denisa Arslanianová

marketing Intern in Prague, Czech Republic

Denisa Arslanianová

marketing Intern in Prague, Czech Republic

Ráda se učím novým věcem, poznávám nové lidi a navazuji s nimi dlouhodobé vztahy. Obklopuji se inspirujícími lidmi, od kterých se mám vždy co učit a díky kterým se stále zdokonaluji. Nechybí mi vnitřní motivace a odhodlání v životě dokázat velké věci. Jsem komunikativní, kreativní, inspirující, odpovědnou a přemýšlivou osobou. Zvládám pracovat ve stresových situacích a mám ráda, když jsou za mou prací vidět výsledky. Upřednostňuji kreativní práci, kde je čemu novému se učit, zdokonalovat se a vytvářet tak viditelnou přidanou hodnotu. Ráda cestuji, čtu, poslouchám hudbu a zpívám ;) Mým hlavním cílem je dokázat v životě cokoliv si řeknu.

Learning new things, creating, inovating, dealing with people and being proactive is my everyday life. I surround myself with people that inspire me and I build long-time relationships with them. I do not miss inner motivation and commitment in life to do great things. But I always listen to my instincts and heart. I am communicative, creative, inspiring, responsible and thoughtful person. Hanging on to work in stressful situations and I like to see the results of my work. I prefer creative work, to innovate and create added value visible. I like traveling, reading, listening to music and singing :) My main goal in life is to reach whatever I put my mind on!

  • Work
    • Nestlé