Enric Caujapé

Social Media Manager, Project Manager, and Consultant in Blanes, Girona, Espanya

Enric Caujapé

Social Media Manager, Project Manager, and Consultant in Blanes, Girona, Espanya

View my photos

Utilitzo les xarxes socials i internet per posicionar, crear i millorar imatge corporativa.

Cerco, investigo, i enllaço amb els líders d’opinió.
Dinamitzo i vinculo la imatge d’empresa a l’entorn digital.
Edició i redacció de continguts.

Auditoria d'imatge 2.0, saps que diuen de tu i com et veus a la xarxa ?

Digues-me què tens, on ets i què vols i et diré què posar, on i perquè.
Passa de l'analògic al digital sense traumes.

Parlem ?

_______

Utilizo las redes sociales e internet para posicionar, crear y mejorar imagen corporativa.
Busco, investigo, y enlazo con los líderes de opinión.
Dinamizo y vinculo la imagen de empresa al entorno digital.
Edición y redacción de contenidos.

Auditoría de imagen 2.0, ¿Sabes que dicen de ti y como te ves en Internet?

Dime qué tienes, dónde estás y qué quieres y te diré qué poner, dónde y porqué.
Pasa del analógico al digital sin traumas.

¿ Hablamos ?

  • Education
    • Llicenciatura en Relacions Públiques, Universitat de Barcelona
    • Master Direcció de Comunicació, IAE Business School
    • Master e-commerce, web 2.0 & community manager (UOC)