Enric Caujapé

Social Media Manager, Project Manager, and Consultant in Costa Brava, Girona

Enric Caujapé

Social Media Manager, Project Manager, and Consultant in Costa Brava, Girona

View my photos

Utilitzo les xarxes socials i internet per posicionar, crear i/o millorar imatge corporativa.

Posicionament a Internet.

Dinamitzo i vinculo la imatge corporativa de l’empresa a l’entorn digital. Edició i redacció de continguts.

Implantació i expansió imatge digital.

Gestiono la teva imatge digital amb tots els recursos disponibles a Internet.

Feina artesanal en un entorn digital.

Parlem ?

_______

Utilizo las redes sociales e internet para posicionar, crear y/o mejorar imagen corporativa. Posicionamiento.

Dinamizo y vinculo la imagen de empresa al entorno digital. Edición y redacción de contenidos.

Implantación y expansión de tu imagen digital.

Gestiono tu imagen digital con todos los recursos disponibles en Internet.

Trabajo artesanal en un entorno digital.

¿ Hablamos ?

  • Education
    • Llicenciatura en Relacions Públiques, Universitat de Barcelona
    • Master Direcció de Comunicació, IAE Business School
    • Master e-commerce, web 2.0 & community manager (UOC)