StaffingToday

European Union

StaffingToday is een onafhankelijke Managed Service Provider (MSP) tussen grote opdrachtgevers en de flexmarkt. StaffingToday brengt vraag en aanbod op innovatieve wijze samen en vormt een breed marktportaal voor freelancers, flexwerkers, werkzoekenden en professionals in dienst bij niet-voorkeur leveranciers.

StaffingToday werkt op een transparante wijze samen. Door heldere afspraken, gestructureerde evaluatiemomenten, duidelijke communicatiestructuur en dedicated relatiebeheer is StaffingToday in staat proactief in te spelen op huidige en komende ontwikkelingen.

StaffingToday brengt meer transparantie bij het inhuren van externe krachten en hanteert een heldere formule. StaffingToday organiseert, optimaliseert en bespaart. En maakt ruimte in uw agenda en in uw hoofd. Vandaag gaat u het anders doen.