Maksim Zamanov

Krasnoyarsk

Maksim Zamanov

Krasnoyarsk

Somebody make me feel alive and shatter me

http://steamcommunity.com/id/vesag/

https://telegram.me/vesag

https://myanimelist.net/animelist/_vesag

battle tag Vesag#2413