Abigail Theophanu Valkenburg

Writer in Nederland

Visit my website

I am a Christian and part Jewish. I am a prophetess with a theological education, poet and blogger. I've written a book of poems in Dutch, I intend to translate it in English.

Ik ben een Christen en gedeeltelijk Joods. Ik ben een profetes met een theologische opleiding, dichteres en blogger. Ik heb een gedichtenbundel geschreven in het Nederlands, ik ben van plan het te vertalen in het Engels.