Make a name for yourself, like Adrian.

You’re 7 minutes away from a page that shows who you are and what you do.

Adrian Kapczyński

Polska (Poland)

Doświadczenie zawodowe

Uczelnie (najważniejsze): Politechnika Śląska, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Śląski, ATH w Bielsku Białej, Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów w Katowicach, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Wyższa Szkoła Stosowanych Nauk Społecznych w Rudzie Śląskiej, Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach.

Przedsiębiorstwa (najważniejsze): Microsoft Polska Sp. z o.o., Compaq Computer Sp. z o.o., AutoID Polska S.A., Net-o-logy Sp. z o.o., 3Soft S.A., InfoProtector Sp. z o.o., Kancelaria Adwokacka Joanna Kapczyńska, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Górnośląska Agencja Przekształceń Przedsiębiorstw.

Stowarzyszenia (najważniejsze): Wychowanków Politechniki Śląskiej (Zarząd), USPCC (Założyciel), ISACA Katowice (Założyciel), MENSA (Member), IEEE (Professional Member), ISSA (Member), KISS (Członek), PTUN (Członek), PTI OGS (Zarząd), ACM (Professional Member).