AgroNET bg

AgroNET.bg е социална мрежа, която насочена изключително към потребителите с интереси в областта на селското стопанство.

Достъп до AgroNET.bg с Facebook регистрация.
http://agronet.bg/community.html

Целта на проекта е да се улесни създаването на бизнес контакти и запознанства между фермерите и фирмите.

Селскостопанска социална мрежа AgroNET.bg и в Twitter
http://twitter.com/agronetbg