Аквичоп БезSEO

Аквичоп е термин описващ накратко, с какво се занимават специалистите по Оптимизация на сайт за търсачки - те се занивамат основно с аквичоп.

Аквичоп е също така думата, която съвсем скоро ще влезе в спам филтрите на повечето блогери :)