Ma. Alyanna C. Olaguer

Student and activist in Pilipinas

View my portfolio

Mula ako sa mainit na probinsya ng Bulacan. Pinalaki ng mga pari at madre noong ako'y nag-aral ng elementarya hanggang hayskul. (hindi relihiyosa). Nag-aaral ako ngayon ng batas, at interesado sa politika. Sa 19 taong presensya, wala paring importanteng nangyayari,dahil ako'y nag-aaral at natututo pa.

Full time na estudyante, part time na aktibista. (Aktibista sa umaga,estudyante sa gabi. Wala nang tulog.) Mahilig din akong magsulat,gumuhit at kumanta. Interesado ako sa sikolohiya, krimen,mga "serial killers" at pag gawang pelikula.

Ang aking pangarap ay maging isang public attorney sa Bulacan. (Nais ko ring maging bokalista saisang banda, maging aktres sa isang indie film, makapag-publish ng isang libro.)

  • #politics
  • #coffee
  • #writing
  • #arts
  • Education
    • Bulacan State University