ಅಮಿತ ಪಾಟೀಲ

Software Engineer in Bengaluru, India

ಅಮಿತ ಪಾಟೀಲ

Software Engineer in Bengaluru, India

Read my blog

ನನ್ನ ವಯ್ಯಕ್ತಿಕ ತಾಣಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಾನೊಬ್ಬ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಉದ್ಯೋಗಿಯಾದರೂ ಮನಸ್ಸು ಸಾಹಿತ್ಯಮಯವಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ಬರಹಗಳನ್ನು, ಕವಿತೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಕಥೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ https://amitdp.wordpress.com/ ಓದಬಹುದಾಗಿದೆ…ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು…

  • Work
    • Software Engineer
  • Education
    • Master of Computer Applications (MCA)