Andrea Hajdúchová

Novinárka, PR manažérka a hovorkyňa.

Skúsenosti s prácou s médiámi som zbierala „na oboch brehoch“. Pracovala som takmer 10 rokov v denníku SME (spravodajkyňa, vedúca redaktorka prílohy), kde som sledovala najmä dianie v rezorte sociálnych veci, ale aj v rezorte životného prostredia, príležitostne v rezorte zdravotníctva a školstva. Venovala som sa tiež oblasti ľudských práv a intenzívne som spolupracovala s mimovládnymi organizáciami. (Clánky z posledného obdobia tu).

Neskôr som pracovala ako PR manažérka v spoločnosti Úsmev ako dar. V rokoch 2011/2012 zase na tlačovom odbore ministerstva práce a ako hovorkyňa Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. Potom ako manažérka pre komunikáciu na Slovenskej technickej univerzite.

Mám skúsenosti aj s tvorbou a riadením médií, pôsobila som ako šéfredaktorka mesačníka rezortu práce či spravodajov mimovládnych organizácii.

Svoje skúsenosti sa snažím "posúvať" ďalej, poskytujem poradenstvo najmä mimovládnym neziskovým organizáciám.

Moje posledné texty si možno pozrieť aj na blogu SME.