Andrea Hajdúchová

journalist and PR in Bratislava

Andrea Hajdúchová

journalist and PR in Bratislava

Read my blog

Novinárka a PR manažérka. Nominovaná na Novinársku cenu 2018.

Dlhé roky som pracovala v SME (niektoré články z toho obdobia). Venovala som sa témam ako ľudské práva, životné prostredie, sociálne veci, rodová rovnosť, okrajovo školstvo či zdravotníctvo.

Po odchode z médií pôsobím v PR (Úsmev ako dar, MPSVR SR, STU, WWF Slovensko).

A blogujem - starší blog na SME, novší na Denniku N.

Záľuby: BEH :-), plávanie, turistika.

Ocenenia: popularizátorka vedy 2016