Angharad Dalton

Programme Manager in Cardiff, United Kingdom

View my portfolio

I am a passionate digital professional, enthused by the affordances of digital technology and its transformative potential for society. I have a particular interest in the evolution of, and the potential of online spaces as multifaceted communication tools, and have developed specialist knowledge of social media, digital storytelling and online behaviour through my work and interest in these subjects.

More: http://angharaddalton.co.uk/

Yr wyf yn weithiwr digidol proffesiynol sydd wedi cyffroi gan bosibiliadau technoleg ddigidol a'i botensial trawsnewidiol i gymdeithasau. Mae gennyf ddiddordeb arbennig yn esblygiad gofodau ar-lein, a'i photensial fel offer cyfathrebu amlweddog, ac wedi datblygu arbenigedd yn y cyfryngau cymdeithasol, gwaith straeon digidol ac ymddygiad ar-lein drwy fy ngwaith a diddordeb yn y pynciau hyn.

Mwy: http://angharaddalton.co.uk/

  • Work
    • Y Lab, through Nesta