Anna Niemašíková

Bratislava, Slovakia

Anna Niemašíková

Bratislava, Slovakia

Visit my website

Certified trainer and assessor

Focused on: presentation skills, communication with customer, leadership, time management, self development

Love weekend trips, Toastmasters (speaking club), x-country skiing, hiking, TED talks and midnight studying. My blood type is Be Positive :).

Contact me with your training and development needs, or even only if you want to know why I am wearing that newspaper hat: anna.niemasikova@gmail.com

I believe in your potential, until you start to believe in it yourself!

*******************************************************

(SK)

Certifikovaná trénerka a hodnotiteľka ľudského potenciálu

Zameranie: rozvoj prezentačných zručností, komunikácie so zákazníkom, vedenie ľudí, riadenie času, sebarozvoj.

Bavia ma víkendové výlety, Toastmasters (rečnícky klub), bežky, túry, TED reči a polnočné čítanie. Moja krvná skupina sa po anglicky povie "Buď Pozitív" (slovná hračka).

Napíšte mi, či už kvôli tréningom a rozvoju, alebo ak napr. chcete vedieť prečo nosím novinovú čapicu: anna.niemasikova@gmail.com

Dokážeš úžasné veci, vieš to?

  • Work
    • Freelance Trainer and Assessor
  • Education
    • Social Psychology, Commenius University Bratislava, Slovakia