Anna Font Massagué

Student in Barcelona

Anna Font Massagué

Student in Barcelona

Publicitat i Relacions Públiques

Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna - URL

  • Education
    • Ramon Llull University