Anna Font Massagué

Student and Volunteer in Barcelona, España

Anna Font Massagué

Student and Volunteer in Barcelona, España

View my portfolio

Publicitat i Relacions Públiques

Advertising & Public Relations

Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna - Universitat Ramon Llull

  • Education
    • Ramon Llull University