Ana Belén González

Educació, Psico, Ciència, Docència, Divulgació, Música, Fotografia, Natura, Pensar, Gaudir, Viure... ser persona. Polivalent i multidisciplinar: comodín =)