Aran Jones

Director and business owner in Carmel, United Kingdom

Aran Jones

Director and business owner in Carmel, United Kingdom

Visit my website

Wedi 30 o flynyddoedd yn teithio'r byd, des i adref er mwyn magu teulu a chwmni dysgu ieithoedd. Fy mhlant ydi fy mhrif diddordeb - gyda phrosiectau gwrthdroi shifftiau ieithyddol ar gyfer ieithoedd llai y byd yn ail agos.

***

After 30 years of travel, I came home to raise a family and build a language teaching company. My children are my main interest, but projects aimed at reversing language shift for the smaller languages of the world come a close second.

 • #ieithoedd
 • #languages
 • #idiomas
 • #marchogaeth
 • #gwyddbwyll
 • Work
  • SaySomethingin Cyf
 • Education
  • Megis cychwyn - just getting going