Archi Group

Writer, Editor, and Director in Tòa nhà Capital, 58C Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội

Read my blog

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ARCHI

  • Địa chỉ: Tòa nhà Capital, 58C Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội
  • Điện thoại: 02466866900
  • Website: https://archi.vn

Là tổ chức kinh tế đa ngành, với các sản phẩm dịch vụ tập trung vào phát triển Xanh, tăng trưởng kinh tế đi cùng phát huy và bảo tồn các giá trị thiên nhiên bền vững.

Archi Group đang tạo được uy tín trong các dự án du lịch nghỉ dưỡng, quy hoạch, trồng rừng, các dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và giống cây trồng có chất lượng và năng suất cao.