Arif Dharmawan

Kekurangan ku ialah "Tidak Memiliki Kelebihan".. :) aku hanya 'badboy" yang hidup apa adanya... paling suka dengan kata-kata "freedom to learn, freedom to use, freedom to share, freedom to modify..." dan "Keep Learn, Keep Share.."

Salam..!!