Arsha Group

تهران

گروه مهندسین عمران و معماری آرشا با همکاری مهندسین متبحر در زمینه طراحی معماری، سازه، متره برآورد و تهیه نقشه سه بعدی و با هدف ارائه خدمات فنی و مهندسی، گردآوری مقالات، تهیه و به اشتراک گذاشتن فایل ها و نرم افزار های موجود در این زمینه فعالیت می نماید