Asım Topaklı

Sinop

1 987 yılında Konya/Beyşehir’de doğmuştur. K.Ç. Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’ni (2005), Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim-iş Öğretmenliği (2009), Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enst. Uygulamalı Sanatlar Bölümü Grafik Eğitimi Y.lisans Programını (2012) bitirmiştir. Resim alanında ve grafik alanında çok sayıda karma sergide, Ulusal ve Uluslar arası Sempozyumlar da bildiri ve sergi eseriyle yer almıştır. (2011) - (2012) yılları arasında Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fak. ve Sanat Tasarım Fakültesi Bünyesinde Öğretim Görevlisi (Yarı zamanlı) olarak çalışmıştır.
Sanatsal ve akademik çalışmalarına devam etmekte olup, halen Sinop Üniversitesi Gerze Meslek Yüksekokulu Tasarım Bölümü Grafik Tasarım Programında Öğretim Görevlisi olarak çalışmaktadır.

  • Work
    • Öğretim Görevlisi