Thần Long

Writer, Editor, and Art Director in Japan

Read my book

Tác giả truyện mạng.

Thể loại võ hiệp hài hước huyền ảo.

atkd1890fic@gmail.com