Auguste Kontvainaite

Student in Lazdynai, Lithuania