Evelmaa Bekhbat

Био-анагаах судлаж байгаа , Сэтгэл санаа`` ирээдүй`` ба өнгөрсөнд , Бие махбод маанъ одоод байдаг . Хүний бие махбод , хар тамхи судалж ирсэн ,