Make a name for yourself, like Patrycja.

You’re 7 minutes away from a page that shows who you are and what you do.

Patrycja Bajorska

Patrycja Bajorska

Telefon: +48 728 351 023
E-mail: biuro@grantpro.pl
Adres: www.grantpro.pl
Siedziba - Wieliczka, Kraków
CV - GoldenLine, LinkedIN

Główne obszary działalności:

Pozyskiwanie funduszy europejskich, krajowych, nowerskich i szwajcarskich

Specjalizacja: firmy prywatne z sektora MŚP i sektor publiczny (samorządy wszystkich szczebli)

Dodatkowo: analizy finansowe, biznesplany, planowanie strategiczne i kierowanie projektami

Organizacja szkoleń - Trener certyfikowany 4 poziomu Europejskich Ram Kwalifikacji

Prowadzona działalność - GrantPRO - doradztwo & konsulting

Historia kariery - 11 lat doświadczenia:

BDO Sp. z o.o. - Senior Project Manager & EU funds specialist

Grupa Wydawnicza INFOR S.A. - EU Funds Consultant

Grupa Edukacyjno - Szkoleniowa Eurodirect Sp. z o.o.