Batu Kurtaran

91'de dünyayı ele geçirme planları kapsamında yaşamdaki rolünü üstlenmeye başladı. Mühendislik okumayı bıraktığından beri İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi okuyor. Okumanın yanında zaman zaman yazıyor da. Ne zaman siyasetin insan ilişkilerinde yarattığı kirliliği farketse, kaçmak için edebiyatın ufkuna sığınmayı tercih eder. "İletişim ve Metis yayınları insanı" olarak kendini tanımlıyor. Bi' de son olarak, EZLN Subcomandante'si Marcos'u hep kıskanmıştır.