Belasting Ontwijking

Belastingontwijking is het verlagen van de belastingdruk door belastingplichtigen waarbij binnen de grenzen van de fiscale wetgeving gezocht wordt naar een voor de belastingplichtige optimale situatie. Belastingontwijking is dus in feite fiscale planning en is volstrekt legaal en legitiem. Er wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheden die de fiscale wetgeving biedt.

Klik HIER om naar de website BELASTINGONTWIJKING te gaan.