Make a name for yourself, like Benas.

You’re 7 minutes away from a page that shows who you are and what you do.

Benas Šventickis

Kuršėnai Jurginų 2

Benas Šventickis

Kuršėnai Jurginų 2

Aš, Benas Šventickis, gimęs 1996 metais sausio 13 dieną, Šiaulių mieste. Mano tėvai – mama Alma, tėvas Viktoras ir sesuo Neda. Mokytis pradėjau Kuršėnų Stasio Anglickio pagrindinėje mokykloje, buvau klasės pirmūnas. Šiuo metu mokausi Lauryno Ivinskio gimnazijoje.