Ben van der Beek

Specialiteiten
■ Informatisering / Digitalising
■ Bedrijfsvoering
■ Organisatieverandering
■ Cultuurverandering

(Click/scan QR v-card)

Profiel
Ruime ervaring in lijnmanagement, in projectmanagement, in veranderprocessen, in implementatie van veranderprocessen, in beleids- en strategievorming.
Constructief, veranderingsgezind en doelgericht. Gericht op resultaat en op de mens.

Ervaring

■ Programmamanager DWR documentdiensten - Rijksoverheid
■ Directeur Methodologie en Ontwikkeling a.i. - Centraal Bureau voor de Statistiek
■ Programmamanager Digitalisering - Gemeente Den Haag
■ Hoofd Dienst Informatievoorziening a.i. - Tweede Kamer
■ Lid team Programma Andere Overheid - Ministerie van BZK
■ projectleider, manager, vestigingsdirecteur, uitgever, ...