Lisa Wagner

De som ligger i framkant när det gäller webbhotell anstränger sig hårt för att fortsätta hålla sig där. Inom webbhotell är utbudet brett och det går att hitta hur mycket information som helst. Det är viktigt att hålla hög kvalitet och bra service inom webbhotell för att ligga i framkant.

Med den utveckling som sker inom området så kommer många att satsa mer på webbhotell. Man kan se att en bidragande anledning till att de största företagen blivit så stora som de är inom webbhotell är att de faktiskt lyssnat på kritik och tagit åt sig.