Lucia Bihuncová

Photographer, journalist, and Artist in Nitra, Slovensko

View my photos

KRÁTKE ZHRNUTIE

Lucia Bihuncová (*1989) - novinárka, fotografka a ilustrátorka na voľnej nohe, zakladateľka, šéfredaktorka a administrátorka webu neziskového internetového magazínu iLeGaLiT so zameraním na umenie a kultúru. Momentálne fotografujem najmä pre miestny internetový denník NitraDen.sk a venujem sa vlastnému projektu - výrobe ručne kreslených podpivníkov. Žijem v Nitre na Slovensku.

---------------------

VZDELANIE

2014 - 2016
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre,
Filozofická fakulta, Katedra žurnalistiky
Akademický titul: PhDr.
Rigorózna práca: Využitie nových trendov v PR občianskym združením

2009 - 2014
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre,
Filozofická fakulta, Katedra žurnalistiky
Akademický titul: Mgr.
Diplomová práca: Rozdiely medzi politickými a firemnými PR

---------------------

VLASTNÉ PROJEKTY

03/2017 - súčasnosť
- výroba ručne kreslených podpivníkov
web: bihuncova.tumblr.com

05/2015 - súčasnosť
- fotografovanie koncertov, podujatí, portrétov a i.
web: bihuncova.wordpress.com

07/2011 - súčasnosť
- zakladateľka, šéfredaktorka, administrátorka webu neziskového online magazínu iLeGaLiT
web: casopisilegalit.wordpress.com

---------------------

PRACOVNÉ SKÚSENOSTI

03/2017 - súčasnosť
NitraDen.sk (miestny internetový denník)
- fotografka

09/2016 - 12/2016
WebNoviny.sk (online spravodajstvo)
- editorka agentúrnych správ

03/2016 - 12/2016
NitraDen.sk (miestny internetový denník)
- redaktorka a fotografka

04/2015 - 07/2015
NitraDen.sk (miestny internetový denník)
- redaktorka a fotografka

09/2014 - 04/2015
Televízia Central (regionálna TV)
- redaktorka spravodajstva a publicistiky