Xavier Bravo i Sànchez

Xavier Bravo i Sànchez

Encara que hagi orientat la meva carrera professional al Sector Públic i la informàtica, la meva gran passió és més "artística". Sóc un fanàtic de l'art romànic, a totes les seves expressions (arquitectura i manuscrits, principalment), fins el punt de tenir la casa plena de llibres sobre romànic i una col.leció de fotografies de més de 20.000 obres de tot el continent. Això ho combino amb altres activitats compatibles entre sí, com són la meva afició per la muntanya i la natura.

Els valors que he après amb aquestes activitats em semblen molt importants, i són els que intento transmetre a la meva filla, l'Helena, ja sigui animant-la a seguir les meves aficions o a trobar-ne d'altres que l'agradin més. El coneixement, si l'agafes amb ganes, arriba a ser molt divertit!!!!

  • Work
    • Informàtic, Analista Funcional de la TGSS
  • Education
    • Llicenciat en Ciències Econòmiques
    • Postgrau en Pressupostos del Sector Públic
    • Màster de Seguretat en Comunicacions i Xarxes Informàtiques