Capoeira

Capoeira como herramienta de cambio social libre de drogas.

Capoeira as a tool for a drug free social change

Capoeira como ferramenta de troque social libre de drogas.