Daniel Luck

Teacher and screenprinter in Bern, Schweiz

Daniel Luck

Teacher and screenprinter in Bern, Schweiz

Visit my website

2018 first match as ref

2017 first store

2016 first company

2015 first marathon

2013 first drone-flight

2010 first university degree

2009 first time in s'america

2008 first DSLR

2006 first flat

2001 first job

1999 first kiss

1992 first soccer-game

1986 first breath

  • Work
    • WKS KV Bildung Bern
  • Education
    • Universität Basel