dau tu thong minh DGM

Small Business Owner, Project Manager, and Public Speaker in Hồ Chí Minh, Việt Nam

Read my articles

I am a small business owner, project manager, and public speaker currently living in Hồ Chí Minh, Việt Nam. My interests range from DIY to innovation. I am also interested in web development, technology, and volleyball.

You can click the button above to read my articles.

Website Đầu tư thông minh DGM

Tin tức và thuật ngữ kinh tế, đầu tư, bất động sản, dự án FDI, tài chính, ngân hàng, chứng khoán, doanh nghiệp – doanh nhân

Chuyên mục: Tin tức

Tin tức mới nhất về chính sách vĩ mô, hoạt động đầu tư, kinh doanh, pháp luật được cập nhật 24/7 và chính xác. (xem thêm: http://www.dgmarketvietnam.org.vn/category/blog/)

Chuyên mục: Thuật ngữ

Thuật ngữ là những khái niệm cơ bản về đầu tư mà nhà đầu tư cần tìm hiểu trước khi bắt đầu tham gia vào quỹ mở. (xem thêm: http://www.dgmarketvietnam.org.vn/category/thuat-ngu-dau-tu/)