جراحی پهلو

Web Developer in Iran

View my portfolio

باید توجه داشت که در صورتیکه چاقی شکم و پهلو به علت تجمع چربی زیر پوست یعنی چاقی سطحی باشد، بسته به وجود یا عدم وجود افتادگی پوست و شلی عضلات درمان فرق می کند. اگر فقط چربی زیاد باشد، می توان به طور معمول در یک جلسه درمان را به روش MPX(لیپولیز لیزری)انجام داد.

جراحی پهلو