Filip Liwiński

Warsaw, Poland

Jestem studentem 4. roku informatyki na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Moją specjalizacją jest Inżynieria Systemów Komputerowych, dlatego swoją przyszłość w IT wiążę z administracją, sieciami i programowaniem.

Wolny czas lubię poświęcać mojemu hobby, czyli lotnictwu, uprawiając planespotting pod Lotniskiem Chopina w Warszawie.

--------------------------------------------------------------------------

I am studying IT on the Faculty of Applied Informatics and Mathematics at Warsaw University of Life Siences. My specialization is Computer Systems Engineering, therefore I bind my future in IT with systems administration, networks solutions and software programming.

In my free time I like to do planespotting at Warsaw Chopin Airport.

  • Education
    • Warsaw University of Life Siences