Fundue .me

Istanbul, Istanbul, Turkey

Fundue NEDİR?

Fundue, yeni ve yaratıcı proje fikirleri olan firmalara, sivil toplum kuruluşlarına ve gerçek kişilere projelerini gerçekleştirebilmeleri için alternatif finansman kaynaklarını gösteren ve bu kaynaklardan faydalanmaları için çalışmalar yürüten bir finansal danışmanlık firmasıdır.

Fundue, müşterilerine kültür, sanat, Ar-Ge, sosyal sorumluluk, üretim, satış, dış pazara açılma gibi bir çok alanda danışmanlık hizmeti verirken, onlara, kuruluşlarının yapısına uygun olarak yeni proje fikirleri de önerir.

Fundue NE DEĞİLDİR?

Fundue sıradan bir proje şirketi değildir. Belirlenmiş ve sabit bir fon kaynağını takip etmek yerine müşterilerine çok sayıda alternatif kaynak sunar. Bunu yapabilmek için dünyayı takip eder, sektörel yenilikleri, teknolojik gelişmeleri izler ve sürekli olarak vizyonunu yeniler.

Fundue yalnızca finansal danışmanlık hizmeti vermez; sanattan bilime geniş bir alanda proje fikirlerine yaratıcı finansal çözümler sağlarken, müşterilerine başka ülkelerdeki kuruluşlarla işbirliği imkanları yaratır, ülkeler arası bilgi, yenilik ve teknoloji transferine destek verir.