Granhøjen

Organisationen Granhøjen dækker over en lang række bo- og beskæftigelsestilbud på Sjælland, med midlertidige og længerevarende botilbud, som tilbyder en bred vifte af beskæftigelses- og aktiveringsmuligheder.

Granhøjens mission er at tilbyde personer med psykiske lidelser et specialiseret behandlingstilbud, hvor fællesskab, og det at skabe tro og håb for fremtiden, er omdrejningspunktet for opholdet, hvor vi kan imødekomme beboernes behov/ønsker samt støtte dem i at styrke deres egen identitetsdannelse.

Granhøjens overordnede mål er at give mennesker med sindslidelser flere handlemuligheder, som de kan bruge til at skabe sig et liv baseret på de behov og ønsker, de har.

Granhøjen mener at alle har noget individuelt at byde på. For langt de fleste giver denne indstilling et større selvværd hos beboeren og en tro på, at de har en chance for at klare sig selv og komme videre med tilværelsen.