Heidi Nyberg Stamgård

Student in Oslo, Norge

Read my blog

Jeg er en markedsføringsstudent på 24 år med en spesiell interesse for grenselandet mellom teknologi og business.

For tiden fullfører jeg min mastergrad i strategisk markedsføringsledelse ved Handelshøyskolen BI.

  • Education
    • BI Norwegian Business School
    • Bocconi University