Howie Nguyen

Designer in Ho Chi Minh City, Vietnam

Hire me

Người thiết kế đồ họa máy vi tính có 10 năm kinh nghiệm, có thể chuyển các ý tưởng của khách hàng thành thiết kế qua đó phát triển và ứng dụng vào thành sản phẩm.

Người tư vấn tìm kiếm các giải pháp về quản lý thời gian, quản lý tài chính, quản lý quy trình, quản lý sản phẩm, quản lý tư duy cho khách hàng cá nhân.

  • Work
    • Cty/Tổ chức/Khởi nghiệp