Trung tâm đào tạo tin học HPTraining

Teacher in Hải Phòng, Việt Nam

Visit my website

HPTraining - Liên tục mở các lớp đào tạo tin học văn phòng Hải Phòng, Ngoài ra còn mở lớp đào tạo thiết kế đồ họa, thiết kế web, marketing online...

Trung tâm đào tạo tin học HPTraining

Địa chỉ: 47/126 An Đà, Đằng Giang, Ngô

Quyền, Hải Phòng, 180000

Điện thoại: 097 107 52 12