Lữ Xuân Hải

Sinh viên trường ĐH Duy Tân Đà Nẵng

V-Share Team, HS Clan